Card And Payment Solutions AB

Kort och betalningar

CAPSAB erbjuder kunder på den svenska och utländska marknaden en unik kort- och betalkompetens inom teknik, ekonomi och juridik.

Läs mer →

Konsulter

CAPSAB är ett kunskapsföretag och våra konsulter har en bred och djup kunskap och erfarenhet inom området kort och betalningar.

Läs mer →

Test

CAPSAB levererar test generellt inom betalningsområdet och speciellt inom kort och mobila betalningar.

Läs mer →

 

Back to Top