Card And Payment Solutions AB

Nedan finns ett axplock av CAPSABs erfarenheter, kontakta oss gärna för att höra mer om vad vi kan hjälpa er med.

Informationssäkerhet

Information Security - Credit Card Security

CAPSAB är engagerad hos flertalet organisationer för att stödja säkerhetsarbetet inom kort och betalningar, stor erfarenhet finns inom regelverket PCI DSS samt erfarenhet av PA DSS. CAPSAB driver årligen risk workshops hos kunder.

  Läs mer →

Business Continuity Plan (BCP) / Disaster Recovery (DR)

Business Continuity Plan

CAPSAB har erfarenhet av kontinuitetsplanering inkluderande katastrofåterställning inom centrala banksystem samt kortutgivning, våra kunskaper sträcker sig genom hela processen från framtagande av krav till implementation av teknik.

Läs mer om BCP/DR för kortutgivning →

Kundvald PIN

Kundval PIN

CAPSAB ansvarade för design av teknisk lösning, inkluderande anpassad säkerhetslösning, samt ansvarig projektledare vid implementation och utrullning av lösning. I lösningen ingick bl.a. skapande av funktionsmoduler i HSM, webbaserade gränssnitt och säkerställande av krypteringslösningar.
 

Terminaltester

Terminal tests

Merparten av de kort-terminaler som används på den svenska marknaden har genomgått test och certifiering hos CAPSAB, vårt arbete med terminaltester genomförs i enlighet med varumärkenas direktiv och med beprövade metoder och processer.
 
 

Kortproduktion

kortfabrik

CAPSAB ledde arbetet med att säkerställa att en ny kortproduktionsanläggning byggdes och certifierades i enlighet med Visa och Mastercards regelverk för kort och pin produktion. Uppdraget innehöll projektledning, policy och process framställning och teknikexpertis från CAPSAB.
 

Utredningsarbete

framtida_betalmetoder

CAPSAB ledde arbetet att sammanställa en gemensam bild om morgondagens betalningslösningar för en samarbetsorganisation inom kortbranschen. CAPSABs uppdrag var att leda arbetsgruppen som bestod av de flesta storbankerna och större kortutgivare.
 

Migreringsprojekt

migreringsprojekt

Migrering av kortreskontra, inlösen eller andra kort relaterade systemstöd har CAPSAB stöttat organisationer med i flertalet projekt, både med projektledning, säkerhet och teknikexpertis. Den breda men ändock djupa kunskap CAPSAB besitter gör att migreringsprojekten går smidigt.
 

Verksamhetsstöd

verksamhetsstöd

I många av CAPSABs uppdrag agerar vi i linjen för att stödja verksamheten, oftast vid större förändringsarbeten men även vid tillfälligt behov av expertkunskap inom området kort- och betalningar.

Back to Top