Card And Payment Solutions AB

Kort och elektroniska betalningar är ett måste i ett modernt samhälle. CAPSAB och dess medarbetare har varit med och skapat det elektroniska betalsystemet som idag hanterar merparten av Sveriges dagliga betalningar.

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet inom kortbetalningens alla områden. CAPSAB står för säkra, effektiva och skalbara lösningar i enlighet med aktuella regelverk.

CAPSAB blir allt oftare anlitade för att hjälpa kunder att förstå och implementera nya lösningar och produkter inom kort och betalningar. När EMV introducerades och rullades ut inom Sverige spelade CAPSAB en framträdande roll, erfarenheterna från den resan har vi successivt vidareutvecklat. Med vår expertkunskap inom kort och betalningar kan vi genom att visa på möjligheterna bistå kunder med att utveckla nya affärer, produkter och tjänster.

Våra kunder är främst banker, kortutgivare och serviceleverantörer.

Vill Du veta mer om våra möjligheter att hjälpa er – kontakta oss

Back to Top