Card And Payment Solutions AB

Vi är ett leverantörsoberoende företag som tillhandahåller lösningar och kompetenser inom området kort och betalningar. Card And Payment Solutions AB – eller i dagligt tal CAPSAB har verkat i olika konstellationer inom kort och betalningar i mer än 12 år.

Vi bistår kunder med att förbättra och/eller utveckla nya produkter, tjänster och produktionskoncept. CAPSAB har en mångårig erfarenhet uppbyggd utifrån både konsultuppdrag och fasta tjänster inom kort- och betalningsleverantörer.

Att arbeta med CAPSAB är enkelt och smidigt, samtidigt som våra leveranser genomsyras av trygghet och hög kvalitetsmedvetenhet. Vi följer kontinuerligt utvecklingen inom området och säkerställer att detta kommer våra kunder till godo.

CAPSAB arbetar huvudsakligen inom Sverige men även i projekt inom både Norden och Europa.

Kunder på svenska och utländska marknader får genom oss tillgång till en unik kort- och betalkompetens inom teknik, ekonomi och juridik.

Organisation

Org nr : 556858 – 4410                                             VD : Carina Carlström

 

 

 

Back to Top