Card And Payment Solutions AB

CAPSAB har mångårig erfarenhet av test inom kortområdet terminaler och chipkort. Vi har upparbetat djup kompetens av regelverken på den svenska marknaden och för de stora kortorganisationerna som MasterCard och Visa.

CAPSAB utför test och verifiering av olika kortterminaler åt både inlösare och terminalproducenter omfattande såväl kompletta bank- som varumärkestester. Vi har bred och djup erfarenhet av olika testmiljöer med dess olika system och verktyg.

Vi utför testverksamhet på outsourcing basis vilket innebär förvaltning och vidareutveckling av testmiljön i vidare mening. Förutom underhåll av hård och mjukvara ingår även att löpande under­hålla och vidareutveckla verksamhetsdelar, hålla test­fallsbeskrivningar och korrespon­derande testkort uppdaterade samt att säkerställa att alla berörda intressenter har tillgång till aktuella instrument.

Våra testkonsulter utför också olika typer av testuppdrag på plats hos kund i dennes miljö och bistår också kunderna i utveckling och förvaltning av deras system, verktyg och testprocesser.

Back to Top